Pri oblikovanju modernog nameštaja, savršen izgled postiže se, izmedju ostalog i odabirom adekvatne kant trake. Naša kolekcija nudi izrazito širok asortiman originalno razvijenih ABS kant traka za naše dobavljače pločastih materijala. Naša kolekcija sadrži široku paletu jednobojnih, drvnih, “fantazi” dekora, kao i dekora u visokom sjaju, super mat površina i traka sa površinom u izgledu aluminijuma. Sve ABS kant trake je moguće nabaviti u različitim površinskim strukturama, imitaciji drveta, “masiva”, grubo rezane građe, a, takodje i sa izgledom tekstila, kože i kamena, kao i specijalne trake za Querkus furnire. Široka ponuda ABS dekora u različitim debljinama i širinama, ispunjava skoro u potpunosti, zahteve svakog kupca. Kontinuiranim praćenjem zahteva tržišta opredelili smo se za dva glavna dobavljača koje bi izdvojili a to su Hranipex i Egger.