Pošaljite svoju reklamaciju

Ako imate reklamaciju na robu kupljenu u našim maloprodajama ili na robu iz našeg proizvodnog programa kupljenu na našim prodajnim mestima, pošaljite nam što tačniji opis reklamacije sa svojim podacima i naša služba za reklamacije će se potruditi da Vam u što kraćem roku reši reklamaciju ukoliko je opravdana.

Ime i Prezime (obavezno)

E-mail (obavezno)

Telefon (obavezno)

Proizvođač

Prodajno mesto (obavezno)

Broj računa (obavezno)

Datum računa (obavezno)

Dodajte dokumenta

Opis (obavezno)